Vertrouwenspersoon

POC

Heb je vragen of klachten over ongewenst gedrag of integriteit? Als medewerker van Stud of als uitzendkracht voor Stud kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon, Marianne Langhout.

Het is belangrijk dat je als medewerker van Stud of als uitzendkracht van Stud met plezier naar je werk gaat. Gelukkig zijn de werknemers of uitzendkrachten van Stud in de meeste gevallen tevreden.

Toch kan het gebeuren dat er iets vervelends gebeurt of dat er een situatie is waar je je niet prettig bij voelt en waar je met iemand over wilt praten.

Omdat Stud een uitzendbureau is, kan het dus gaan om een situatie binnen Stud zelf, maar ook om een situatie bij de organisatie waar jij als uitzendkracht werkt. Meestal heeft deze organisatie een eigen vertrouwenspersoon. Je hebt dan de keuze om naar de vertrouwenspersoon van die organisatie te gaan of naar de vertrouwenspersoon van Stud.

Het gaat altijd om ongewenst gedrag; dat wil zeggen gedrag dat jij als ongewenst of gedwongen ervaart. Het gaat er niet om hoe de dader het bedoelt, maar hoe de ontvanger het ervaart. Hoe onschuldig het ook lijkt, het kan ernstige gevolgen hebben voor de ontvanger.

Ongewenst gedrag kan in verschillende vormen voorkomen; verbaal, non-verbaal en fysiek.
Een paar voorbeelden:
  • (Seksuele) intimidatie: dit kan bijvoorbeeld bestaan uit dubbelzinnige grapjes, pootje baden, langdurig staren of spioneren;
  • Pesten: pesten of buitensluiten, niet alleen op de werkvloer maar ook via internet. Pesttaal maar ook iemand negeren, iemand buitensluiten;
  • Discriminatie: iemand discrimineren op grond van seksuele geaardheid, leeftijd, afkomst, geslacht of godsdienst.
  • Kortom, alle gevallen waarin verschil wordt gemaakt tussen mensen terwijl dit niet mag;
  • Agressie: betreft fysiek maar ook verbaal geweld. Intimiderend gedrag, zoals dicht bij iemand staan, kan soms ook zeer agressief overkomen;
  • Integriteit: hierbij kun je denken aan fraude, corruptie of diefstal. Als je iets hebt gehoord of gezien wat niet in orde lijkt, kun je dit met de vertrouwenspersoon bespreken.