Vertrouwenspersoon

49ffb174-2563-4678-a7e3-c5f12f93a915

Ongewenst gedrag en integriteit

Heeft u vragen of klachten over ongewenst gedrag of integriteit?

Als medewerker van Stud of als uitzendkracht voor Stud kun je contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon, Eva Kok-van der Zanden.

Het is belangrijk dat je als medewerker van Stud of als uitzendkracht van Stud met plezier naar je werk gaat. Gelukkig zijn de werknemers of uitzendkrachten van Stud in de meeste gevallen tevreden.

Toch kan het gebeuren dat er iets vervelends gebeurt of dat er een situatie is waar je je niet prettig bij voelt en waar je met iemand over wilt praten.

Omdat Stud een uitzendbureau is, kan het dus gaan om een situatie binnen Stud zelf, maar ook om een situatie bij de organisatie waar jij als uitzendkracht werkt. Meestal heeft deze organisatie een eigen vertrouwenspersoon. Je hebt dan de keuze om naar de vertrouwenspersoon van die organisatie te gaan of naar de vertrouwenspersoon van Stud.

 
Wanneer naar de vertrouwenspersoon?

Het gaat altijd om ongewenst gedrag; dat wil zeggen gedrag dat je als ongewenst of gedwongen ervaart. Het gaat er niet om hoe de dader het bedoelt, maar hoe de ontvanger het ervaart. Hoe onschuldig het ook lijkt, het kan ernstige gevolgen hebben voor de ontvanger.

Ongewenst gedrag kan in verschillende vormen voorkomen; verbaal, non-verbaal en fysiek.

Een paar voorbeelden:

(Seksuele) intimidatie: dit kan bijvoorbeeld bestaan uit dubbelzinnige grapjes,  langdurig staren of spioneren
Pesten: pesten of buitensluiten, niet alleen op de werkvloer maar ook via internet. Pesttaal maar ook iemand negeren, iemand buitensluiten
Discriminatie: iemand discrimineren op grond van seksuele geaardheid, leeftijd, afkomst, geslacht of godsdienst. Kortom, alle gevallen waarin onderscheid wordt gemaakt tussen mensen terwijl dit niet mag
Agressie: betreft fysiek maar ook verbaal geweld. Intimiderend gedrag, zoals dicht bij iemand staan, kan soms ook zeer agressief overkomen
Integriteit: hierbij kun je denken aan fraude, corruptie of diefstal. Als je iets hebt gehoord of gezien wat niet in orde lijkt, kun je dit met de vertrouwenspersoon bespreken.
 
Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon biedt hulp, het luisterend oor. Je kunt je verhaal kwijt en je kunt vragen stellen. De vertrouwenspersoon kan je vervolgens helpen bij het vinden van een oplossing, een moeilijk gesprek met je voorbereiden of je eventueel ook begeleiden naar een gesprek met je leidinggevende.

Een vertrouwenspersoon lost het probleem dus niet voor je op, maar kijkt samen met jou hoe je verder kunt en het probleem kunt oplossen. Je houdt altijd zelf de regie.

Vertrouwelijkheid

Je kunt altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon, hiervoor geen toestemming nodig van je leidinggevende. Je kunt vragen en problemen in alle openheid en vertrouwelijkheid bespreken.

De vertrouwenspersoon rapporteert aan niemand, gesprekken zijn altijd vertrouwelijk tenzij je expliciet toestemming geeft om je verhaal met een derde te bespreken.

 De vertrouwenspersoon van Stud

De vertrouwenspersoon van Stud is Eva Kok-van der Zanden.

E: eva@dehaagsekamer.nl

M: +31 6 41517391.NB. Als u de voicemail krijgt, geef dan uw persoonlijke telefoonnummer op en vermeld dat u de vertrouwenspersoon wilt spreken. Zij zal u binnen 24 uur terugbellen.

De gesprekken vinden meestal telefonisch plaats, maar het is ook mogelijk om een fysieke afspraak te maken.