Stud

Is jouw idee innovatief, ondernemend en maatschappelijk?

Voordat je een aanvraag kan doen bij het StuD Fonds, is het belangrijk dat je de beoordelingscriteria en eisen van een aanvraag goed doorleest. Voldoet je aanvraag niet, neem dan contact op met het StuD bestuur voor sponsormogelijkheden. Voldoet je aanvraag wel, gebruik dan het standaard format van het StuD Fonds voor een sponsoraanvraag.
 • Wat zijn de eisen aan een project?

  Jouw project moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De aanvraag en de begroting zijn samengevoegd tot één overzichtelijk PDF-file. Handgeschreven aanvragen zijn wij genoodzaakt af te wijzen.
  • Er mogen geen bedragen uitgekeerd worden aan natuurlijke personen, uitsluitend aan rechtspersonen.
  • Het StuD fonds is er voor de ondersteuning van projectkosten en niet voor persoonlijke kosten. Ondersteuning van tickets, verblijfskosten, voedselkosten en dergelijke is niet mogelijk.
  • Het logo van StuD moet tenminste één maal getoond worden op promotiemateriaal voor het te ondersteunen project of de naam van StuD dient verbonden te worden aan het project.
  • Het StuD fonds sluit geen contracten voor onbepaalde termijn af; er worden uitsluitend contracten opgesteld voor bepaalde termijn. De voorkeur gaat uit naar éénmalige ondersteuning.
  • Het project moet studenten van de TU Delft ondersteunen
  • Verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoering van het project ligt bij jou.
  • Om het bedrag te kunnen uitkeren dat we je hebben toegekend, is een bewijs vereist waaraan het gesponsorde geld is uitgegeven
  • Voor het te ondersteunen project mogen de aanvrager(s) en/of deelnemer(s) geen studiepunten ontvangen.
 • Wat zijn de beoordelingscriteria?

  Nadat je je aanvraag hebt ingediend zal het StuD Fonds deze beoordelen aan de hand van de volgende criteria

  • Het aantal (TU-)studenten dat bereikt wordt door het ondersteunen van het project
  • In hoeverre is de ondersteuning van het StuD fonds noodzakelijk voor de uitvoering van het project
  • De looptijd van het project, gaat het om een éénmalig initiatief of is het een blijvende investering
  • In hoeverre draagt het project bij aan een duurzamere samenleving
  • In hoeverre stimuleert het project ondernemersschap bij studenten
  • In hoeverre dient het project het maatschappelijke belang
  • De bekendheid voor StuD die ondersteuning van het project oplevert
 • Aanvraagformulier

  Het aanvragen van ondersteuning bij het StuD Fonds doe je door eerst het aanvraagformulier te downloaden. Op dit aanvraagformulier voeg je een beknopte en heldere beschrijving van jouw project of idee toe. Het ingevulde formulier kan je uploaden onder het kopje 'Aanvragen'.

 • StuD Fonds vergadert maandelijks

  Nadat je een voorstel bij het StuD fonds hebt ingediend wordt het verzoek in behandeling genomen. De aanvraag wordt getoetst aan de beoordelingscriteria van het StuD Fonds. Het bestuur van het StuD Fonds komt maandelijks bijeen om een beslissing te maken over de ingediende voorstellen. Houd er rekening mee dat het hele traject van aanvraag tot daadwerkelijke ondersteuning langer dan twee maanden kan duren, wees dus op tijd.

 • Stukken inleveren

  Wanneer het StuD Fonds mogelijkheden ziet in het project, dan zal je de volgende stukken moeten in leveren:

  1.Een sponsorcontract in tweevoud

  2.Eventueel meer uitleg met betrekking tot genoemde zaken in het aanvraagformulier

  3 Wanneer het project is afgerond een factuur aan het StuD Fonds

StuD Fonds

steunt innovatieve, duurzame en maatschappelijke projecten