Stud

Is jouw idee innovatief, ondernemend en maatschappelijk?

Voordat je een aanvraag kan doen bij het StuD Fonds, is het belangrijk dat je de beoordelingscriteria en eisen van een aanvraag goed doorleest. Voldoet je aanvraag niet, neem contact op met het StuD bestuur voor sponsormogelijkheden. Voldoet je aanvraag wel, gebruik dan de standaard format van het StuD Fonds voor een sponsoraanvraag, overeenkomst en factuur.
Je kan het aanvraagfomulier mailen naar info@studfonds.nl. Het StuD Fonds komt maandelijks bijeen om een beslissing te maken over de ingediende voorstellen. Als de vergadering heeft plaatsgevonden ontvang je zo snel mogelijk terugkoppeling op jouw aanvraag.

Voor meer details over het doen van een aanvraag, lees verder op deze pagina!
 • Aanvraagformulier

  Het aanvragen van ondersteuning bij het StuD Fonds doe je door eerst het aanvraagformulier te downloaden. Op dit aanvraagformulier voeg je een beknopte en heldere beschrijving van jouw project of idee toe. Het ingevulde formulier kan gemaild worden naar info@studfonds.nl.

 • StuD Fonds vergadert maandelijks

  Nadat je een voorstel bij het StuD fonds hebt ingediend wordt het verzoek in behandeling genomen. De aanvraag wordt getoetst aan de beoordelingscriteria van het StuD Fonds. Het bestuur van het StuD Fonds komt maandelijks bijeen om een beslissing te maken over de ingediende voorstellen. Houd er rekening mee dat het hele traject van aanvraag tot daadwerkelijke ondersteuning langer dan twee maanden kan duren, wees dus op tijd.

 • Stukken inleveren

  Wanneer het StuD Fonds mogelijkheden ziet in het project, dan zal je de volgende stukken moeten in leveren:

  1.Een sponsorcontract in tweevoud

  2.Eventueel meer uitleg met betrekking tot genoemde zaken in het aanvraagformulier

  3.Een factuur aan het StuD Fonds wanneer het project is afgerond

StuD Fonds

steunt innovatieve, duurzame en maatschappelijke projecten