Stud

Alles over de beoordeling van een project

Nadat je een aanvraag hebt ingediend zal het StuD Fonds deze beoordelen aan de hand van een aantal opgestelde eisen en criteria. Lees deze door om er zeker van te zijn dat je het project voldoet. Zo komen we sneller toe aan een beslissing en ziet het StuD Fonds iets in jouw project: jouw project ondersteunen!
 • Wat zijn de beoordelingscriteria?

  Nadat je je aanvraag hebt ingediend zal het StuD Fonds deze beoordelen aan de hand van de volgende criteria

  • Het aantal (TU-)studenten dat bereikt wordt door het ondersteunen van het project
  • In hoeverre is de ondersteuning van het StuD fonds noodzakelijk voor de uitvoering van het project
  • De looptijd van het project, gaat het om een éénmalig initiatief of is het een blijvende investering
  • In hoeverre draagt het project bij aan een duurzamere samenleving
  • In hoeverre stimuleert het project ondernemersschap bij studenten
  • In hoeverre dient het project het maatschappelijke belang
  • De bekendheid voor StuD die ondersteuning van het project oplevert
 • Wat zijn de eisen aan een project?

  Jouw project moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De aanvraag en de begroting zijn samengevoegd tot één overzichtelijk PDF-file. Handgeschreven aanvragen zijn wij genoodzaakt af te wijzen.
  • Er mogen geen bedragen uitgekeerd worden aan natuurlijke personen, uitsluitend aan rechtspersonen.
  • Het StuD fonds is er voor de ondersteuning van projectkosten en niet voor persoonlijke kosten. Ondersteuning van tickets, verblijfskosten, voedselkosten en dergelijke is niet mogelijk.
  • Het logo van StuD moet tenminste één maal getoond worden op promotiemateriaal voor het te ondersteunen project of de naam van StuD dient verbonden te worden aan het project.
  • Het StuD fonds sluit geen contracten voor onbepaalde termijn af; er worden uitsluitend contracten opgesteld voor bepaalde termijn. De voorkeur gaat uit naar éénmalige ondersteuning.
  • Het project moet studenten van de TU Delft ondersteunen
  • Verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoering van het project ligt bij jou.
  • Om het bedrag te kunnen uitkeren dat we je hebben toegekend, is een bewijs vereist waaraan het gesponsorde geld is uitgegeven
  • Voor het te ondersteunen project mogen de aanvrager(s) en/of deelnemer(s) geen studiepunten ontvangen.

StuD Fonds

steunt innovatieve, duurzame en maatschappelijke projecten