StuD Fonds

Het StuD Fonds is een aparte tak van StuD studentenuitzendbureau. Het doel van het fonds is het mogelijk maken van innovatieve en ondernemende projecten die ten goede komen aan de studenten van de TU Delft. Door middel van een financiële ondersteuning kunnen projecten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hierbij ligt de focus vooral op projecten die zich richten op duurzaamheid, ondernemerschap of maatschappelijk belang. Wil jij een aanvraag doen voor sponsoring voor een project dat het verdient? Klik dan op de onderstaande knop.

Aanvraag?
Inloggen

Hoe werkt het StuD Fonds

StuD is een organisatie zonder winstoogmerk. Het StuD Fonds heeft als doel om projecten die ten goede komen aan studenten van de TU Delft financieel te ondersteunen. Het bestuur van het StuD Fonds wordt gevormd door oud en huidig directieleden van StuD. Bij eventuele vragen kun je ook bij StuD terecht voor meer informatie.

Over het Fonds

Over het Fonds

StuD is een organisatie zonder winstoogmerk. Om ervoor te zorgen dat StuD een gezonde bedrijfsvoering heeft, wordt er wel winst gemaakt. StuD heeft zich ten doel gesteld dat deze winsten ten goede moeten komen aan studenten van de TU Delft.
De organisatie die deze taak uitvoert is het StuD Fonds. Het StuD Fonds heeft als doel om projecten die ten goede komen aan studenten van de TU Delft financieel te ondersteunen. Het bestuur van het StuD Fonds wordt gevormd door oud- en directieleden van StuD.
Wanneer je voor studiereizen of buitenlandse stages op zoek bent naar financiële ondersteuning kun je niet terecht bij het StuD Fonds. Het StuD Fonds ondersteunt Students4Sustainability en voor de behandeling van aanvragen voor bovengenoemde activiteiten kun je bij hen terecht.

Procedure

Procedure

Voor het aanvragen van ondersteuning bij het StuD fonds, download dan eerst het aanvraagformulier. Het ingevulde formulier kan gemaild worden naar: info@studfonds.nl. Het StuD fonds zal de aanvraag behandelen en het toetsen aan haar beoordelingscriteria. Wanneer het fonds mogelijkheden ziet in het project, zal het je vragen om de volgende stukken in te leveren:

 • Een sponsorcontract in tweevoud;
 • Een factuur aan het StuD Fonds;
 • Eventueel meer uitleg aangaande zaken in het aanvraagformulier.

  Een voorbeeld sponsorcontract en factuur kunnen gedownload worden van deze pagina onder 'Formulieren'. Het StuD fonds raadt ten zeerste aan het format aan te houden.
 • Nadat je een voorstel bij het StuD fonds hebt ingediend wordt het verzoek in behandeling genomen. Het bestuur van het StuD fonds komt maandelijks bijeen om een beslissing te maken over de ingediende voorstellen. Houd er rekening mee dat het hele traject van aanvraag tot daadwerkelijke ondersteuning langer dan twee maanden kan duren, wees dus op tijd. Na de bestuursvergadering brengt het fonds je op de hoogte van de beslissing en de eventuele verdere gang van zaken.

  Voor meer informatie aangaande de eisen en beoordelingscriteria van het project klik dan hier.

  Aanvraag StuD fonds

  Hier vind je het aanvraagformulier dat je nodig hebt om een aanvraag in te dienen bij het StuD Fonds. Lees alvorens je de aanvraag doet grondig onze eisen en beoordelingscriteria door. Graag ontvangen wij de aanvraag en begroting samen in één PDF-file. Handgeschreven aanvragen zijn wij genoodzaakt af te keuren. Je kunt hier tevens een standaard factuur en een standaard sponsorcontract downloaden, dat wij adviseren te gebruiken wanneer de aanvraag goedgekeurd is.