Stud

Disclaimer

De website van StuD stelt bezoekers de gelegenheid informatie op te zoeken over StuD Studentenuitzendbureau, verschillende soorten werkzaamheden aangeboden door StuD, samenwerkingsmogelijkheden met StuD en sponsoraanvragen. Daarnaast wordt de website gebruikt voor het aanbieden van vacatures, inschrijven van studenten, en het opnemen van contact met StuD Studentenuitzendbureau.Informatie op de website
De informatie de website van StuD wordt vrijblijvend verstrekt. Echter kunnen er geen rechten worden ontleend aan de op de website vermelde informatie. StuD Studentenuitzendbureau staat niet in voor de juistheid, de volledigheid, de actualiteit of de kwaliteit van de op haar website gepubliceerde informatie.Gebruik van de website
StuD Studentenuitzendbureau is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de website van StuD Studentenuitzendbureau.Gebruik van externe hyperlinks
De website van StuD bevat een aantal externe hyperlinks. Deze zijn bedoeld als verwijzing naar meer gedetailleerde informatie en dient als extra dienstverlening aan de bezoeker van de website. StuD Studentenuitzendbureau sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die een bezoeker van de website van www.stud.nl lijdt doordat deze via een externe hyperlink een andere website bezoekt.Privacybeleid
StuD Studentenuitzendbureau bewaart gegevens van studenten die zich inschrijven bij StuD. Met deze gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan, beveiligd opgeslagen en niet verstrekt aan derden. StuD maakt gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie.Auteursrecht
De teksten en afbeeldingen op de website van StuD Studentenuitzendbureau mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het eigendomsrecht van de website van StuD Studentenuitzendbureau berust bij StuD Studentenuitzendbureau. Hieronder vallen o.a. teksten, ontwerpen, foto's, video's en logo's. StuD Studentenuitzendbureau respecteert ook het auteursrecht van derden. Mocht u van mening zijn dat de informatie op de website van de StuD uw rechten schaadt, dan wordt u verzocht om per e-mail contact op te nemen met StuD via info@StuD.nl.

StuD

het uitzendbureau voor en door technische studenten uit Delft