Work
Dutch fluency

Civiel gerelateerde onderzoeker!

Aan de slag gaan met een groot Civiel gerelateerd onderzoek. Geïnteresseerd? Lees snel verder!

YOU’LL EARN
This is your hourly wage before taxes, you will receive additional (periodic) reservations of about 20% (See FAQ for more info)
€ 15,00

START As soon as possible!

LOCATION Delft

TYPE Engineering

Job description

In Nederland worden relatief weinig proefbelastingen uitgevoerd op funderingspalen. In buurlanden zoals Engeland en Duitsland behoren proefbelasten veel meer tot de praktijk van elke dag. De vraag is of de Nederlandse aanpak wel zo wenselijk is. Zou het niet beter zijn wanneer proefbelastingen in sommige gevallen verplicht worden gesteld? Bijvoorbeeld wanneer er weinig ervaring is met een bepaald paalsysteem in een bepaald gebied? Of wanneer de constructie aan hoge veiligheidseisen moet voldoen? Of zou het verplicht moeten worden om te onderzoeken of het doen van proefbelastingen mogelijk leidt tot een geoptimaliseerd ontwerp met een kleinere CO2-voetafdruk?

Daarnaast wordt nogal eens ingebracht dat het uitvoeren van proefbelastingen logistiek niet altijd haalbaar is of dat het onduidelijk is welke partij zou moeten opdraaien voor de kosten. Het zou helpen om hier meer inzicht in te krijgen, zodat er ook kan worden nagedacht hoe deze en mogelijk andere barrières te slechten.

Tijdens dit project ga jij het volgende onderzoeken:

  • Hoe de diverse partijen in de sector tegen de bovengenoemde vragen aankijken. Dit doe je door middel van interviews met opdrachtgevers, adviesbureaus, aannemers en funderingsbedrijven. Kortom een unieke kans om met veel partijen in contact te komen!
  • Wat de verschillen zijn tussen een traditioneel funderingsontwerp en een ontwerp op basis van proefbelastingen (is dit verschil voldoende motivatie om proefbelastingen uit te voeren?)

De resultaten zullen worden gerapporteerd aan de CROW. (CROW is een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid.) Tijdens deze stage is je werkplek bij Deltares (Delft), maar het is de bedoeling dat je ook regelmatig bij andere partijen over de vloer komt om dit onderzoek vorm te geven. Je wordt begeleid door Dirk de Lange (toegepast kennisinstituut Deltares) en Patrick IJnsen (funderingsbedrijf Hektec).

Voor deze klus heb je ca. 100 uur, waarbij geldt dat je deze uren flexibel mag inzetten. Het doel is wel om halverwege december 2022 het onderzoek af te ronden.

If you still want to know more about the job, contact Toon ten Bras. You will get answers to all your questions!

Duration

  • 1-2 dagen per week
  • ca. 100 uren aan werk
  • Je bent halverwege december klaar

Skills needed

  • Affiniteit met civiele techniek
  • Wordt enthousiast van het interviewen van experts
  • Vloeiend Nederlands vereist

You might also like

Administration

/ Starts on: As soon as possible / Den Haag /

/ Starts on: As soon as possible! / Delft /

Simple jobs

/ Starts on: As soon as possible! / Den Haag /

IT / Programming

/ Starts on: As soon as possible / Overig /